Pomáhame stredoškolákom
v orientácii

Kam po strednej? Rozhodnutie, ktoré ovplyvní život mladého človeka patrí medzi najnáročnejšie.

Pomáhame stredoškolákom pri výbere vysokej školy alebo zamestnania tým, že im ponúkneme prehľadné informácie, zabezpečíme osobný kontakt s firmami, alebo vysokými školami a ponúkneme im skúsenosti, ktoré im pomôžu pri vykročení do budúcnosti.

Štúdium

Pre budúcich vysokoškolákov

Pomáhame stredoškolákom pri spoznaní možností pomaturitného štúdia a výbere vysokej školy.

Zamestnanie

Pre budúcich zamestnancov

Stredoškolákom predstavujeme možnosti zamestnania sa, požiadavky zamestnávateľov, pracovné podmienky a odmeny.