Kam na vysokú Roadshow 2024

Prezentácia možností pomaturitného vzdelávania v regiónoch Slovenska. Zúčastňujú sa ho vysoké školy, jednotlivé fakulty a spoločnosti poskytujúce brigády a stáže popri štúdiu. Termín roadshow je september a október.

O podujatí

Výstava pomaturitného vzdelávania v 8 mestách Slovenska s 9-ročnou tradíciou. Študenti v regiónoch Slovenska sa dozvedia informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí.

Študenti 3. a 4.ročníkov stredných škôl navštevujú podujatie buď organizovane v doprovode vyučujúceho, alebo individuálne.

Výstavy sú organizované formou roadshow po Slovensku v nasledujúcom poradí:

 • 3-dňový trip v septembri (Trnava + Trenčín + Žilina)
 • 2-dňový trip v októbri (Banská Bystrica + Poprad)
 • 2-dňový trip v októbri (Prešov+Košice)

Termín a miesto konania

 • Trnava – 17.09.2024
 • Trenčín – 18.09.2024
 • Žilina – 19.09.2024
 • Banská Bystrica – 25.09.2024
 • Poprad – 26.09.2024
 • Prešov – 2.10.2024
 • Košice – 3.10.2024
 • Bratislava – január/február 2025

Máte záujem stať sa vystavovateľom?

Ak sa chcete zúčastniť ako vystavovateľ, zaregistrujte sa alebo sa prihláste do vášho účtu.

8

výstav v regiónoch

10.200

ročná návštevnosť

155

návštevnosť SŠ

45

zúčastnených VŠ

Videá

Pozrite si atmosféru podujatia Kam na vysokú v Prešove s viac ako 30 vystavovateľmi z radov univerzít a VŠ. Hostiteľom eventu bola Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22.
Krátke video z Kam na vysokú Roadshow v Banskej Bystrici. Podujatie sa už tradične koná v krásnych priestoroch hotela Lux, kde sa predstavujú VŠ a fakulty z celého Slovenska Čiech.
Predstavenie výstavy Kam na vysokú v Žiline na tradičnom mieste v hoteli Slovakia vo 2 sálach, kde predstavuje svoje študijné programy približne 30 univerzít a fakúlt.
Videoukážka z podujatia Kam na vysokú v Trnave, kde sa predstavili VŠ zo Slovenska a Čiech spolu so zamestnávateľmi z regiónu Západného Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo v Mestskej športovej hale.

Miesto konania

mestska_sportova_hala_trnava_UPR
Trnava
17. septembra, 2024
Mestská športová hala v Trnave
Rybníková 15, Trnava
Piano_Club
Trenčín
18. septembra, 2024
M-SPORT
Ostrov 363, Trenčín - Zamarovce
Hotel_Slovakia
Žilina
19. septembra, 2024
Hotel Slovakia
Antona Bernoláka 3231/2A, Žilina
Hotel_Lux
Banská Bystrica
25. septembra, 2024
Hotel Lux
Námestie slobody 2, Banská Bystrica
Hala_Poprad_1200
Poprad
26. septembra, 2024
Aréna Poprad
Uherova 2, Poprad-Juh 3
Hala_Presov_OA
Prešov
2. októbra, 2024
Športová hala Hotelovej akadémie
Okružná 3054/18, Prešov
Congress Hotel Košice
Košice
3. októbra, 2024
Congress hotel Centrum
Južná trieda 2A, Košice
Športová hala Bratislava
Bratislava
1. februára, 2024
Nová športová hala Domu športu
Junácka 6, Bratislava

Program

Pozrieť si program

Prezentácie univerzít a fakúlt

TRNAVA

Popis aktualizujeme

TRENČÍN

Popis aktualizujeme

BANSKÁ BYSTRICA

Popis aktualizujeme

POPRAD

Popis aktualizujeme

ŽILINA

Popis aktualizujeme

KOŠICE

Popis aktualizujeme

PREŠOV

Popis aktualizujeme

Otázky

Zoznam vysokých škôl, program a aktivity so súťažami nájdete tu:

 • Trnava … 17.09.2024 – dopĺňame
 • Trenčín … 18.09.2024 – dopĺňame
 • Žilina … 19.09.2024 – dopĺňame
 • Banská Bystrica … 25.09.2024 – dopĺňame
 • Poprad … 26.09.2024 – dopĺňame
 • Prešov … 2.10.2024 – dopĺňame
 • Košice … 3.10.2024 – dopĺňame
 • Bratislava … jan./feb. 2025 – dopĺňame

Na Roadshow Kam na vysokú okrem vysokých škôl prichádzajú aj agentúry, ktoré pomáhajú študentom, ktorí sa zaujímajú o štúdium v zahraničí.

Taktiež sa na Roadshow zúčastňujú aj stredné školy, ktoré ponúkajú možnosť pomaturitného nadstavbového štúdia.

Návštevníci majú však možnosť stretnúť aj odborníkov z Centra poradenstva a prevencie, ktorí sú študentom nápomocní pri hľadaní vhodného odboru štúdia.

Roadshow Kam na vysokú 2024 ponúka študentom aktuálne informácie z vysokoškolského prostredia na Slovensku, v Českej republike, ale aj v zahraničí. Podujatia sa zúčastňujú vysoké školy s ponukami štúdia v najbližšom akademickom roku. Zástupcovia vysokých škôl prinášajú do jednotlivých regiónov Slovenska študentom vždy tie najčerstvejšie informácie o možnostiach štúdia.

Výstava je pre verejnosť otvorená v čase od 9.00 do 12.45. Návštevníci sa okrem účasti vysokých škôl môžu tešiť aj na zaujímavý sprievodný program. Preto odporúčame vyhradiť si na návštevu výstavy orientačne dve hodiny.

Študentom, ktorí majú vybratý odbor svojho vysokoškolského štúdia, sa určite oplatí prísť na Roadshow Kam na vysokú. Zistia tu, ktoré ďalšie vysoké školy ponúkajú štúdium ich odboru. Taktiež zistia aktuálne podmienky prijatia na štúdium.

Návšteva Roadshow Kam na vysokú ponúka jedinečnú možnosť stretnúť mnohé vysoké školy pod jednou strechou a vybrať si spomedzi nich tú, ktorá ich najviac osloví.

Pre študentov, ktorí by radi pokračovali po maturite v štúdiu na vysokej škole, ale zatiaľ si nevybrali konkrétny odbor štúdia, ponúka Roadshow Kam na vysokú možnosť stretnutia s odborníkmi z Centra poradenstva a prevencie.

Títo pomôžu študentom nájsť kľúč, podľa ktorého si následne môžu vybrať odbor „šitý na mieru“.

Na Roadshow Kam na vysokú okrem vysokých škôl prichádzajú aj agentúry, ktoré pomáhajú študentom, ktorí sa zaujímajú o štúdium v zahraničí.

Taktiež sa na Roadshow zúčastňujú aj stredné školy, ktoré ponúkajú možnosť pomaturitného nadstavbového štúdia.

Návštevníci majú však možnosť stretnúť aj odborníkov z Centra poradenstva a prevencie, ktorí sú študentom nápomocní pri hľadaní vhodného odboru štúdia.

Registrácia na podujatie

V registračnom formulári si môžete vybrať veľkosť stánku a doplnkové služby. 

Vystavovatelia na podujatí

STU-Materiálovo-technologická fakulta_page-0001
Materiálovotechnologická fakulta
Slovenská technická univerzita
Trnava, Trenčín, Žilina, Prešov, Banská Bystrica
STU-Stavebná fakulta1
Stavebná fakulta
Slovenská technická univerzita
Trnava, Trenčín, Žilina
STU-Strojnícka fakulta
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita
Trnava, Trenčín, Žilina
STU-Fakulta elektrotechniky a informatiky1
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita
Trnava, Trenčín, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
fiit_800_upr
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita
Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica
STU-Fakulta architektúry a dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu
Slovenská technická univerzita
Trnava, Trenčín, Žilina
STU-Fakulta architektúry a dizajnu
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita
Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica
UNIZA_FHV
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita
Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
UNIZA_Fakulta elektrotechniky a informatiky1
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Žilinská univerzita
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
UNIZA
Žilinská univerzita
Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita
Trnava, Trenčín, Žilina
MUNI_Fakulta informatiky
Fakulta informatiky
Masarykova univerzita
Prešov, Banská Bystrica, Poprad
EUBA_SK
Ekonomická univerzita
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
Slezska univerzita, Obchodne podnikatelska fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slezská univerzita v Opavě
Trenčín, Žilina
VŠ_DTI
Vysoká škola DTI
Trenčín
Paneurópska vysoká škola
Paneurópska vysoká škola
Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica
Trenčianska univerzita
Trenčianska univerzita
Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
Trnavska univerzita
Trnavská univerzita
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
Prešovská univerzita
Prešovská univerzita
Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica
SPU_NR
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Trnava, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
VŠ manažmentu
Vysoká škola manažmentu
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov
UPJŠ_Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Košice
UPJŠ_KE
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Trnava, Košice, Prešov, Poprad
BAS
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice
VŠ ekonómie a manažmentu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
SZU
Slovenská zdravotnícka univerzita
Banská Bystrica
Univerzita Komenského
Univerzita Komenského v Bratislave
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
LF_logo_text_BP_horizontal
Lekárska fakulta UK
Trnava, Trenčín
PraF_logo_text_BP_horizontal
Právnická fakulta UK
Žilina, Prešov
FiF_logo_text_BP_horizontal
Filozofická fakulta UK
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
Prif_logo_text_CL_horizontal
Prírodovedecká fakulta UK
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
FaF_logo_text_BP_horizontal
Farmaceutická fakulta UK
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
FTVS_logo_text_BP_horizontal
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica
JLF_logo_text_BP_horizontal
Jesseniova lekárska fakulta UK
Trenčín, Žilina
FMFI_logo_text_BP_horizontal
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
EBF_logo_text_BP_horizontal
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Trenčín, Žilina, Prešov, Poprad
FM_logo_text_BP_horizontal
Fakulta managementu UK
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
FSEV_logo_text_BP_horizontal
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Trnava, Žilina
Akadémia ozbrojených síl
Akadémia ozbrojených síl M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
VŠ bezpečnostného manažmentu
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Prešov, Banská Bystrica, Poprad
TUZVO
Technická univerzita vo Zvolene
Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica
UP_logo_stred_cz
Univerzita Palackého v Olomouci
Trnava, Trenčín, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
TUKE_logo
Technická univerzita v Košiciach
Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
Anglo-American_University_(logo)
Anglo-American University
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice
UMB_logo
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
UCM_logo
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
PdF_logo_text_BP_horizontal
Pedagogická fakulta UK
Trnava, Trenčín
EF
EF Education First
Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica
SZS
Stredná zdravotnícka škola v Trnave
Trnava
Cambridge Study
Cambridge study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
SAIA
SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra)
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Banská Bystrica, Poprad
logo-ukf
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prešov, Banská Bystrica
8
Vysoké školy z Dánska
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
9
Vysoké školy z Fínska
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
10
Vysoké školy zo Španielska
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
11
Vysoké školy z Belgicka
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
12
Vysoké školy zo Švajčiarska
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
13
Vysoké školy z Írska
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
14
Vysoké školy z Holandska
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
15
Vysoké školy z Talianska
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
16
Vysoké školy z Veľkej Británie
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
17
Vysoké školy z Veľkej Británie
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
18
Vysoké školy z Veľkej Británie
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad
19
Vysoké školy z Veľkej Británie
Cambridge Study
Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad