Kam na vysokú Bratislava

Prezentácia možností pomaturitného vzdelávania v hlavnom meste Slovenska. Zúčastňujú sa ho vysoké školy, jednotlivé fakulty a spoločnosti poskytujúce brigády a stáže popri štúdiu.

O podujatí

Študenti sa v dnešnej dobe často stretávajú s ťažkosťami pri rozhodovaní sa, kde a čo budú študovať po ukončení strednej školy. Preto je výstava Kam na vysokú veľmi dôležitá, pretože ponúka možnosti získať informácie nielen o slovenských a českých vysokých školách, ale aj o študijných programoch a podmienkach v zahraničí. Výstava je zameraná najmä na žiakov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ktorí si už začínajú klásť otázky týkajúce sa ich budúcej kariéry a vzdelania. Táto výstava im umožňuje priamo komunikovať so zástupcami vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky, čím sa dozvedia viac o možnostiach štúdia, ubytovania, financovania, ale aj o budúcich pracovných príležitostiach. 

Na výstave budú vystavené informačné stánky jednotlivých vysokých škôl, kde si študenti budú môcť prečítať brožúry, letáky a materiály týkajúce sa jednotlivých študijných programov. Rovnako budú mať príležitosť stretnúť sa s profesormi a študentmi, aby sa mohli bližšie porozprávať o obsahu a požiadavkách jednotlivých študijných odborov. 

Výstava ponúka aj možnosť účasti na rôznych prednáškach a diskusiách týkajúcich sa témy štúdia a kariéry. Študenti sa tak môžu dozvedieť rôzne užitočné informácie o vysokej škole, aké predpoklady musia splniť, aby boli prijatí, či aké sú perspektívy a výhody absolvovania jednotlivých študijných programov.  Výstava Kam na vysokú je jedinečnou príležitosťou pre študentov rozhodnúť sa o ich ďalšom vzdelaní. Poskytuje im všetky potrebné informácie a zároveň im umožňuje osobný kontakt so zástupcami škôl a študentmi. Týmto spôsobom si môžu lepšie predstaviť, čo ich čaká po ukončení strednej školy a vybrať si tú správnu vysokú školu, ktorá naplní ich očakávania a pomôže im dosiahnuť ich ciele a sny.

Termín a miesto konania

  • Dátum konania:  7.2.2024 
  • Čas konania: 09:00 – 15:00
  • Miesto konania: Dom športu (vedľa OC VIVO!), Junácka 6, Bratislava

Máte záujem stať sa vystavovateľom?

Ak sa chcete zúčastniť ako vystavovateľ, zaregistrujte sa alebo sa prihláste do vášho účtu.

7

jesenných výstav Roadshow

11.469

priemerná ročná návštevnosť

104

stredných škôl v BA kraji

22.700

stredoškolákov v BA kraji

Videá

Videoukážka z podujatia Kam na vysokú v Trnave, kde sa predstavili VŠ zo Slovenska a Čiech spolu so zamestnávateľmi z regiónu Západného Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo v Mestskej športovej hale.
Predstavenie výstavy Kam na vysokú v Žiline na tradičnom mieste v hoteli Slovakia vo 2 sálach, kde predstavuje svoje študijné programy približne 30 univerzít a fakúlt.
Krátke video z Kam na vysokú Roadshow v Banskej Bystrici. Podujatie sa už tradične koná v krásnych priestoroch hotela Lux, kde sa predstavujú VŠ a fakulty z celého Slovenska Čiech.
Pozrite si atmosféru podujatia Kam na vysokú v Prešove s viac ako 30 vystavovateľmi z radov univerzít a VŠ. Hostiteľom eventu bola Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22.

Miesto konania

Športová hala Bratislava
Bratislava
7. februára, 2024
Športová hala Dom športu
Junácka 6, Bratislava

Program

Pozrieť si program

Prezentácie:

09:30 … Ako napísať motivačný list pre zahraničnú vysokú školu (Cambridge Study)

09:45 … Ekonomická univerzita v Bratislave

10:00 … Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita

10:30 … Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:00 … Slovenské elektrárne, a.s.

11:15 … Ing. Zuzana Záhradníková, Career Spring s.r.o.

  • Moje talenty a hodnoty ako kompas pri rozhodovaní, akým smerom ísť (prednáška pre žiakov)

12:30 … Ako si vybrať vysokú školu v zahraničí (Cambridge Study)

Otázky

Zoznam vysokých škôl, program a aktivity so súťažami budeme postupne pridávať

Na výstavu Kam na vysokú Bratislava okrem vysokých škôl prichádzajú aj agentúry, ktoré pomáhajú študentom, ktorí sa zaujímajú o štúdium v zahraničí.

Taktiež sa na výstave zúčastňujú aj stredné školy, ktoré ponúkajú možnosť pomaturitného nadstavbového štúdia.

Návštevníci majú však možnosť stretnúť aj odborníkov z Centra poradenstva a prevencie, ktorí sú študentom nápomocní pri hľadaní vhodného odboru štúdia.

Kam na vysokú 2024 Bratislava ponúka študentom aktuálne informácie z vysokoškolského prostredia na Slovensku, v Českej republike, ale aj v zahraničí. Podujatia sa zúčastňujú vysoké školy s ponukami štúdia v najbližšom akademickom roku. Zástupcovia vysokých škôl prinášajú do Bratislavy študentom vždy tie najčerstvejšie informácie o možnostiach štúdia.

Výstava je pre verejnosť otvorená v čase od 9:00 do 15:00. Návštevníci sa okrem účasti vysokých škôl môžu tešiť aj na zaujímavý sprievodný program. Preto odporúčame vyhradiť si na návštevu výstavy orientačne dve hodiny.

Študentom, ktorí majú predbežne vybratý odbor svojho vysokoškolského štúdia, sa určite oplatí prísť na Kam na vysokú. Zistia tu, ktoré ďalšie vysoké školy ponúkajú štúdium ich odboru. Taktiež zistia aktuálne podmienky prijatia na štúdium.

Návšteva Kam na vysokú Bratislava ponúka jedinečnú možnosť stretnúť mnohé vysoké školy pod jednou strechou a vybrať si spomedzi nich tú, ktorá ich najviac osloví.

Pre študentov, ktorí by radi pokračovali po maturite v štúdiu na vysokej škole, ale zatiaľ si nevybrali konkrétny odbor štúdia, ponúka Kam na vysokú Bratislava možnosť stretnutia s odborníkmi z Centra poradenstva a prevencie.

Títo pomôžu študentom nájsť kľúč, podľa ktorého si následne môžu vybrať odbor „šitý na mieru“.

Na výstavu Kam na vysokú Bratislava okrem vysokých škôl prichádzajú aj agentúry, ktoré pomáhajú študentom, ktorí sa zaujímajú o štúdium v zahraničí.

Taktiež sa na výstave zúčastňujú aj stredné školy, ktoré ponúkajú možnosť pomaturitného nadstavbového štúdia.

Návštevníci majú však možnosť stretnúť aj odborníkov z Centra poradenstva a prevencie, ktorí sú študentom nápomocní pri hľadaní vhodného odboru štúdia.

Registrácia na podujatie

V registračnom formulári si môžete vybrať veľkosť stánku a doplnkové služby. 

Vystavovatelia na podujatí

Univerzita Komenského
Univerzita Komenského
FiF_logo_text_BP_horizontal
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského
Prif_logo_text_CL_horizontal
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
FMFI_logo_text_BP_horizontal
Fakulta matematika, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
FM_logo_text_BP_horizontal
Fakulta managementu
Univerzita Komenského
FSEV_logo_text_BP_horizontal
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita Komenského
FaF_logo_text_BP_horizontal
Farmaceutická fakulta
Univerzita Komenského
LF_logo_text_BP_horizontal
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského
PdF_logo_text_BP_horizontal
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského
PraF_logo_text_BP_horizontal
Právnická fakulta
Univerzita Komenského
STU-Fakulta elektrotechniky a informatiky1
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita
STU-Strojnícka fakulta
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita
CUT_Fakulta_elektrotechniky_komunikacnych_technologii
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
EUBA_SK
Ekonomická univerzita v Bratislave
1_Narodohospodarska_fakulta_EU
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
2_Obchodna_fakulta_EU
Obchodná fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
3_Fakulta_hospodarskej_informatiky_EU
Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomická univerzita v Bratislave
4_Fakulta_podnikoveho_manazmentu_EU
Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomická univerzita v Bratislave
5_Fakulta medzinárodných vzťahov_EU
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave
6_Fakulta aplikovaných jazykov_EU
Fakulta aplikovaných jazykov
Ekonomická univerzita v Bratislave
7_Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Ekonomická univerzita v Bratislave
TRUNI_Pravnicka_fakulta_1
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
logo-ukf
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky_UKF
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva_UKF
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií_UKF
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta_UKF
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta_UKF
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trenčianska univerzita
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1_Fakulta špecialnej techniky_Tren_Uni
Fakulta špeciálnej techniky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2_Fakulta zdravotníctva_Tren_Uni
Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3_Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov_Tren_Uni
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4_Fakulta priemyselných technológií_Tren_Uni
Fakulta priemyselných technológií
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
VŠ ekonómie a manažmentu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu
Univerzita_J_E_Purkyne
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UJEP_1
Fakulta strojního inženýrství
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UJEP_2
Fakulta životního prostředí
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UJEP_3
Fakulta umění a designu
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UJEP_4
Filozofická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UJEP_5
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UJEP_6
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UJEP_7
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UJEP_8
Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
BAS
Katedra amerikanistiky a angličtiny
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UNIZA_Stavebna_fakulta_logo
Stavebná fakulta
Žilinská univerzita
UNIZA_Fakulta_riadenia_informatiky
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita
Univerzita_Palackeho
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL_1
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL_2
Lékařská fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL_3
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL_4
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL_5
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL_6
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL_7
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL_8
Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci
Akadémia ozbrojených síl
Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika
UnicornUniversity_New
Unicorn University
Anglo-American_University
Anglo-American University
Fakulta Aplikovane_Informatiky_UTB
Fakulta aplikované informatiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne
Slovenska_Polnohospodarska_Univerzita_new
Slovenská poľnohospodárska univerzita
SPU_1
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská poľnohospodárska univerzita
SPU_2
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita
SPU_3
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita
SPU_4
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita
SPU_5
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita
SPU_6
Technická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Fakulta_socialnych_vied_UCM_new
Fakulta sociálnych vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Cambridge Study
Cambridge Study
19
Vysoké školy z Veľkej Británie
18
Vysoké školy z Veľkej Británie
17
Vysoké školy z Veľkej Británie
16
Vysoké školy z Veľkej Británie
15
Vysoké školy z Talianska
14
Vysoké školy z Holandska
13
Vysoká škola z Írska
12
Vysoká škola zo Švajčiarska
11
Vysoká škola z Belgicka
10
Vysoké školy zo Španielska
9
Vysoká škola z Fínska
8
Vysoké školy z Dánska
JS_23-SE
Slovenské elektrárne
DeutscheTelekom
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
PMP_Montex
PMP Montex
SOŠ_Policajného zboru_Pezinok
Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku
Pomaturitné vzdelávanie
d-logo-skola-black__large
ŠKOLA DIZAJNU - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Pomaturitné vzdelávanie
Škola umeleckého priemyslu J.Vydru
Škola umeleckého priemyslu J.Vydru
Pomaturitné vzdelávanie
SZS_Zahradnicka
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44
Pomaturitné vzdelávanie
EDUCoach_ZKPRK
EDUCoach a ZKPRK
Pomaturitné vzdelávanie
SAIA
SAIA