Prezentácia vysokých škôl a zamestnávateľov pre končiacich študentov stredných škôl. Časopis je distribuovaný do každej strednej školy na Slovensku a má aj online verziu. Printová časť slúži kariérnym poradcom na škole, aby mohli informovať študentov o možnostiach štúdia na vysokých školách. Študentom, ktorí po ukončení štúdia na strednej škole nastúpia do práce ponúkame informácie o zamestnávateľoch a pracovných ponukách. Rozšírena online verzia časopisu slúži študentom na zistene ďalších informácií o vysokých školách, alebo zamestnávateľoch.